Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht niet langer controversieel

Afgelopen dinsdag, 18 april, is het wetsvoorstel tot afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (wetsvoorstel 34666 – 26 januari 2017) geschrapt van de lijst van controversiële onderwerpen. Dit betekent dat het demissionaire kabinet de wet weer verder in behandeling mag nemen. Wordt de actualiseringsplicht dan toch nog net voor de zomer of anders in het najaar afgeschaft?