Wanneer kunnen voordelen als gevolg van verschillende planologische regimes (toch) worden verrekend?

In De Gemeentestem, aflevering 7404 (Gst. 2014/49) is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 maart 2014 (ECLI:NL:RVS:2013:745) door Francien Limpens-Cuijpers geannoteerd. In deze annotatie wordt ingegaan op de systematiek van voordeelverrekening van verschillende planologische regimes (afwijkingsbesluit en onderliggend bestemmingsplan) in het kader van planschade in relatie tot een maximale invulling van deze planologische regimes. De geannoteerde uitspraak laat zien hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

 Download de PDF van dit artikel (bron: de Gemeentestem van Kluwer )