Vrije tijd in een hogere versnelling

Hoe planologische processen korter kunnen. Na een jaar voorbereiding is het zover: Maandag 22/4 hebben TOP Brabant en Kamer van Koophandel een brochure overhandigd over versnelling planlogische procedures aan Erik de Ridder van Tilburg, als vertegenwoordiger van de Brabantse gemeenten en ambassadeur van vermindering administratieve lasten.

Ook Tonnaer, met deelname van Hans van Zitteren in de expertgroep, heeft hieraan een bijdrage geleverd.

De brochure, de bijbehorende bijlagen het uitgebreide rapport zijn vanaf maandag ook te downloaden. Klik hier voor de brochure.