Verplichting 3:11 Awb: PSRA of taxatierapport ter inzage?

Een planschaderisicoanalyse (psra) is een stuk als bedoeld in artikel 3:11 Awb (bijbehorend onderzoek) dat bij het (ontwerp)bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd.

Zie Ab 15 februari 2012, zaaknr. 201008192/1/T1/R1 en Ab 29 februari 2012, zaaknr. 201002769/1/R1.

Voor een taxatierapport voor de inbrengwaarden dat bij exploitatieplannen hoort, oordeelt de Afdeling hetzelfde. Ook dit is een stuk dat op grond van artikel 3:11 Awb ter inzage moet worden gelegd bij het (ontwerp)exploitatieplan.

Zie Ab 28 december 2011, zaaknr. 201011617/1/R1, Ab 25 mei 2011, zaaknr. 200907178/1/R3.

Opgemerkt wordt wel dat de Afdeling een gebrek op grond van artikel 3:11 Awb vaak passeert, als een belanghebbende anderszins kennis heeft kunnen nemen van de onderzoeken. Maar voor de Afdeling is dus het basisuitgangspunt dat een psra en taxatierapport voor inbrengwaarden van een exploitatieplan ter inzage moeten worden gelegd op grond van artikel 3:11 Awb.