Tonnaer zoekt Omgevingswet kanjers!

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is volop in ontwikkeling. Ons juridisch planologisch adviesbureau maakt zich op voor de komst van de Omgevingswet. Dit betekent dat onder andere innovatieve ruimtelijke en maatschappelijke oplossingen, participatievraagstukken en integrale advisering, denken en handelen vanuit de opgave meer dan ooit belangrijk worden in de advies- en detacheringsopdrachten voor onze opdrachtgevers.

Veel organisaties die te maken gaan krijgen met de Omgevingswet weten Tonnaer dan ook te vinden. Gemeenten, Provincies, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en het Rijk doen steeds vaker een beroep op de kennis en kunde van Tonnaer. Denk hierbij aan ambitiebepaling, implementatietrajecten, workshops en trainingen. Voor diverse gemeenten werken we nu ook al met instrumenten uit de Omgevingswet, zoals omgevingsvisies en omgevingsplannen (bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte).

Daarnaast maken ook de reguliere juridische en RO-werkzaamheden onderdeel uit van het takenpakket tot het moment van inwerkingtreding van de omgevingswet.

Onze opdrachtenportefeuille is groeiende. Daarom zijn wij op zoek naar planologische én juridische adviseurs (junior, medior, senior), die proactief de handschoen op willen pakken om Tonnaer verder te ontwikkelen als de kennis- en samenwerkingspartner bij het werken met de Omgevingswet. Tonnaer biedt jou de ruimte om kansen te pakken en stimuleert je je carrière verder te ontwikkelen.

Heb je interesse in een functie waarbij je verantwoordelijkheid krijgt in de ontwikkeling van het adviesbureau maar zeker ook in de ontwikkeling van jezelf, neem dan contact op met Gert-Peter Vos op 06-19007643.