Tonnaer organiseert succesvolle middag implementatie Omgevingswet

Op dinsdag 31 mei 2016 heeft Tonnaer een succesvolle middag over de implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie georganiseerd. Tijdens deze middag heeft Tonnaer de 5 grote gemeenten in Limburg (Maastricht, Heerlen, Weert, Roermond en Venlo; Sittard-Geleen was helaas verhinderd) samengebracht om te sparren en ervaringen uit te wisselen over de implementatie van de Omgevingswet. Doel van deze middag was om elkaars ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Onderwerpen die tijdens deze middag aan bod zijn gekomen waren organisatie, aanpak, budgettering, stand van zaken, bewustwording, regionale samenwerking, relatie met externe partners, participatie, houding en gedrag, cultuur, competenties. Tijdens deze middag is door de aanwezigen veel informatie uitgewisseld en gediscussieerd over deze  onderwerpen. Hoewel de ene gemeente al verder was dan de andere, staat het onderwerp bij iedereen hoog op de agenda. Werd de bijeenkomst vooraf voornamelijk met nieuwsgierigheid verwelkomd, achteraf waren de deelnemers heel enthousiast over het hoge niveau van informatie-uitwisseling.

Kortom: een heel leerzame bijeenkomst voor de gemeenten en natuurlijk ook voor ons. De eindconclusie van de middag was dan ook dat dit zeker een vervolg moet krijgen.