Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is flink in beweging!

Verhuizing

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is 1 februari  2017 verhuisd van Maastricht Airport naar het Parc Ceramique  in Maastricht.

Parc Ceramique, Maastricht

Vanuit deze plek in Maastricht intensiveert Tonnaer de werkzaamheden op het gebied van planologisch en juridisch advies voor publieke-, private partijen en particulieren in de stad maar zeker ook het buitengebied. De vestiging in Eindhoven blijft de hoofdvestiging van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht.

Uitbreiding werkzaamheden

Tonnaer ontwikkelt zich gestaag naar een flexibel, innovatief adviesbureau en detacheringsbureau en legt de verbinding tussen ruimtelijke projecten en ruimtelijke en maatschappelijke processen. Zo gaat Tonnaer bijvoorbeeld een masterplan opstellen van een toeristisch recreatief gebied en adviseert Tonnaer een belegger bij de herontwikkeling en transformatie van zijn vastgoedportefeuille naar woningen en een supermarkt.  Ook detacheert Tonnaer gekwalificeerde planologen en omgevingsjuristen bij diverse gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten.

Make-over voor TD-gebouw Eindhoven

Het voormalig kantoorpand van de Technische Dienst wordt een appartementencomplex (ED)

Leegstaande Marconitoren Rotterdam wordt woningencomplex

De Rotterdamse kantoortorens die worden omgebouwd tot woningen (NOS/Robert Bas)

Omgevingswet

Tonnaer is op dit moment actief op het gebied van implementatie van de Omgevingswet. Diverse gemeenteraden, colleges van B&W, politieke partijen en ambtelijke organisaties  krijgen in diverse vormen informatie over de veranderende werkwijze in het ruimtelijk domein en de gevolgen daarvan voor de rolopvatting. Naast  de veranderende inhoud besteedt Tonnaer ook aandacht aan veranderend houding en gedrag. “Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor jou”  Bij een aantal overheidsorganisaties is Tonnaer verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet.

 

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Tonnaer voert op dit moment diverse opdrachten uit voor het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen en bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. De werkwijze van Tonnaer is gericht op de samenwerking met de opdrachtgever en betrokken stakeholders en kenmerkt zich door focus op voortgang en resultaat.

Praktijkacademie Omgevingsrecht

De praktijkacademie van Tonnaer combineert omgevingsrecht met de ervaringen uit de praktijk. De praktijkacademie verzorgt voor diverse opdrachtgevers een op maat gemaakt cursus aanbod op het gebied van handhaving, milieurecht en de omgevingswet.

Heeft u vragen aan Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht en/of de Praktijkacademie van Tonnaer, dan kunt u contact opnemen met Gert Peter Vos MSc MCD directeur en senior-procesmanager via 06-19007643 of gertpeter.vos@tonnaer.nl