Tonnaer adviseert de gemeente Leudal om woonwagenlocatie De Bosrand niet te verplaatsen.

Op verzoek van de gemeente Leudal heeft Tonnaer onderzocht of woonwagenlocatie De Bosrand kan worden ontmanteld.

Het onderzoek, dat binnen 3 weken werd afgerond maakt duidelijk dat sanering van woonwagenlocatie De Bosrand in geen verhouding staat tot de consequenties die gemoeid zijn met het uitkopen van de positie van de familie Ruiter-Barel. De bewoners van het woonwagencentrum en de familie Ruiter hebben al jarenlang een hoogoplopend conflict met elkaar. De conclusie van het onderzoek van Tonnaer is dat verplaatsing van de woonwagenlocatie om sociale, juridisch/planologische en financiële redenen zeer moeilijk is en de benodigde procedures jaren gaan duren. Klik hiervoor meer info.