Taxatie achterwege laten bij planschadebeoordeling?

In een uitspraak van de Raad van State d.d. 7 maart 2012 stond de vraag centraal in welke gevallen een taxatie achterwege kan blijven bij een planschadebeoordeling. De Raad van State geeft aan dat het vaste rechtspraak is dat indien geen sprake is van planologisch nadeel een taxatie achterwege kan blijven:

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (…) is een begroting van de waardevermindering respectievelijk waardevermeerdering niet nodig, indien de conclusie dat per saldo geen planologisch nadeel wordt geleden ook zonder die begroting voldoende inzichtelijk en overtuigend is.

Het voorgaande ligt mogelijk anders indien zowel planologische voor- en nadelen optreden. In een dergelijk geval is het noodzakelijk dat de conclusie dat per saldo geen planologisch nadeel wordt geleden voldoende inzichtelijk en overtuigend is, zoals bleek in de uitspraak van de Raad van State d.d. 18 januari 2012 (LJN: BV1192):

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (…) is een begroting van de waardevermindering respectievelijk waardevermeerdering niet nodig, indien de conclusie dat per saldo geen planologisch nadeel wordt geleden ook zonder die begroting voldoende inzichtelijk en overtuigend is.

Zie: Ab 7 maart 2012, 201106869/1/A2