Slim actualiseren

Is uw gemeente, net als veel gemeenten op dit moment, bezig met een nieuwe actualisatieronde van de bestemmingsplannen? Naar verwachting zal medio 2019 de Omgevingswet in werking treden. Bij verschillende gemeenten bestaat dan ook de wens om bij de actualisatie al zoveel mogelijk te anticiperen op de aanstaande Omgevingswet. Wij hebben hiervoor de methode ‘slim actualiseren’ ontwikkeld.

Een mogelijkheid om te anticiperen op de Omgevingswet is het bestemmingsplan (zoveel mogelijk) op te stellen als een omgevingsplan. Een omgevingsplan is in de volgende vormen mogelijk:

 1. een omgevingsplan dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt vastgesteld;
 2. een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op grond van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (aanmelding vereist via het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 1 maart 2017);
 3. een bestemmingsplan op basis van de Wro, waarbij alvast rekening wordt gehouden met de Omgevingswet.

Bij elk van de hiervoor genoemde opties kan de door ons ontwikkelde methode van ‘slim actualiseren’ worden toegepast. Deze methode gaat in op:

 • het bepalen van ambities van het implementeren van en werken onder de Omgevingswet (koersbepaling): welke rol neem je als gemeente in?;
 • de werkwijze onder de Omgevingswet;
 • het uniformeren, afstemmen en integreren van regelingen;
 • het bepalen van detailniveau;
 • het rekening houden met het groeimodel;
 • nu al integraal werken en integrale afwegingen maken (zowel proces als inhoud);
 • een ingrediëntenlijst met alle ingrediënten die op grond van de Omgevingswet gebruikt kunnen worden in het omgevingsplan met de voor- en nadelen daarvan;
 • mogelijkheden voor het proces, zowel intern maar vooral ook extern.

Als u meer informatie wenst over deze methode, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Samen met u kijken wij dan hoe deze het beste kan worden toegepast voor uw gemeente.