Rollen en vaardigheden in de nieuwe omgevingswet

Rollen en vaardigheden in de nieuwe omgevingswet

Op donderdag 24 november heeft Nico op de Laak van de Tonnaer Praktijkacademie de workshop ‘Rollen en vaardigheden in de nieuwe omgevingswet’ gegeven. Aanwezig waren ambtenaren van verschillende gemeenten in combinatie met de junior medewerkers van Tonnaer Adviseurs zelf.

De combinatie van achtergronden zorgde voor een interactief karakter waarbij vanuit verschillende contexten werd gekeken naar de komst van de omgevingswet. Het werken met de omgevingswet betekent dat aanpassing van zowel houding als gedrag gewenst zijn. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op andere competenties en vaardigheden.

Begrippen als faciliteren, stimuleren en samenwerken worden belangrijker. Er zal sneller, transparanter en integraler worden gewerkt in de toekomst, waarbij er minder regels zijn. Kortom: we gaan minder regulieren en meer stimuleren zodat er veel meer ruimte komt voor (particuliere) initiatieven vanuit de markt.

De omgevingswet speelt hiermee in op de trends in de samenleving: minder reguleren en handhaven, meer betrekken en (co)creëren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de omgevingswet in 2019 ingevoerd. Het is belangrijk om de nieuwe wet vooraf bespreekbaar te maken. Het opstellen van een actieplan en het afstemmen van de verschillende competenties die mensen bezitten is hierbij van groot belang. Daar draait het uiteindelijk allemaal om, de juiste persoon met de juiste competentie op de juiste plaats.

Adviseurs worden meer partner en handlanger binnen het proces en denken niet meer enkel vanuit hun eigen specialisme maar meer out-of-the-box. Men gaat op zoek naar de samenwerking met collega’s en andere stakeholders binnen het werkveld. Vragen als: “Welke collega dien ik hierin mee te laten denken”, ” wat is er allemaal nodig om een project te laten slagen”, “met welke stakeholders heb ik allemaal te maken en wat zijn hun belangen”  zijn hierbij van groot belang.

Voeg de juiste personen samen, lever maatwerk en betrek ook de gemeenteraad tijdig bij het proces waren een aantal belangrijke conclusies aan het einde van een inspirerende workshop!!

Ook een workshop of andere cursus bijwonen, kijk op https://www.tonnaer-praktijkacademie.nl/