Zoals wij u al hebben laten weten, vinden binnenkort onze RO-middagen weer plaats. Onze deskundigen zullen tijdens deze middagen actuele thema’s belichten in het omgevingsrecht.

De RO-middagen vinden plaats in Baexem op donderdag 25 april 2019 en in Nijmegen op 9 mei 2019 (13:00 – 16:30 uur).

De deelname voor deze middagen is kosteloos.

Tijdens de RO-middagen van de laatste jaren is de Omgevingswet een steeds terugkerend onderwerp. Ook nu buigen een aantal inleiders zich over actuele omgevingswet-thema’s zoals:

  • Het overgangsrecht:
    Wat regelt de invoeringswet? En wat betekent dat voor de bestaande bestemmingsplannen/wijzigingsbevoegdheden/uitwerkingsverplichtingen? Wat is toch die ‘bruidsschat’?
  • Het schadevergoedingsrecht:
    Wat verandert er precies met de komst van Omgevingswet? Wat is precies de ‘nadeelcompensatie’?

Een van de inleiders van de Omgevingswet-thema’s  is Frans Tonnaer, Emeritus hoogleraar Omgevingsrecht OU.

Het tweede deel van de middag pakken we een heel ander thema op:

  • Een gebiedsgerichte aanpak voor herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing, de warme sanering van de varkenshouderij en actualiteiten m.b.t. de wet- en regelgeving over de inrichting van het landelijk gebied.

U kunt zich hier inschrijven*

*De agenda voor de RO-middagen ontvangt u – na uw aanmelding – bij de bevestiging van deelname.