RO-middag 25 april in Baexem wordt verplaatst naar 21 mei a.s.

Het aantal inschrijvingen voor de RO-middag van 25 april a.s. in Baexem is lager dan voorgaande jaren. Een aanwijsbare reden is het feit dat deze middag plaatsvindt tijdens de meivakantie. Met name Limburgse relaties, die elk jaar aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, hebben aangegeven dat ze het jammer vinden dat de middag in hun vakantie valt en zij er om die reden niet bij kunnen zijn.

Wij hebben dit in overweging genomen en besloten om de geplande RO-middag van 25 april a.s. in Baexem niet door te laten gaan en de middag te verplaatsen naar dinsdag 21 mei a.s. om al onze relaties de kans te geven aanwezig te zijn bij de jaarlijkse update van actuele onderwerpen in het fysieke domein.

Degenen die zich reeds hebben aangemeld, zijn persoonlijk geïnformeerd.

De RO-middag in Nijmegen vindt ongewijzigd plaats op donderdag 9 mei 2019.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u zich hier inschrijven.