Procestip om af te rekenen met klakkeloos herhaalde beroepsgronden

Wanneer in het bezwaar/ (hoger)beroep klakkeloos zienswijzen/bezwaargronden of beroepsgronden worden “herhaald en ingelast” zonder dat wordt aangetoond waarom de weerlegging in een eerder stadium van de procedure onjuist zou zijn, bekijkt de Afdeling alleen of het bestuursorgaan een normale belangenafweging heeft gemaakt.

Zie Ab 21 april 2010, AB 2010,163, Ab 3 februari 2010, zaaknr. 200902090/1/M2 en Ab d.d. 7 oktober 2009, zaaknr. 200809429/1.

Ook het verwijzen naar gronden die zijn aangevoerd in eerdere processtukken met de vermelding dat deze stukken worden herhaald en ingelast, zonder deze nader te omschrijven, kan ertoe leiden dat gronden niet worden behandeld.

Zie Ab 21 januari 2010, BR 2010, 68.