PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is een zelfstandig onderdeel van de Aelmans Adviesgroep.
Aelmans Adviesgroep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Aelmans Adviesgroep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Aelmans Adviesgroep verstrekt. Aelmans Adviesgroep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM AELMANS ADVIESGROEP GEGEVENS NODIG HEEFT
Aelmans Adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Aelmans Adviesgroep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG AELMANS ADVIESGROEP GEGEVENS BEWAART
Aelmans Adviesgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Aelmans Adviesgroep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Aelmans Adviesgroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aelmans Adviesgroep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Aelmans Adviesgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Aelmans Adviesgroep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Aelmans Adviesgroep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aelmans Adviesgroep heeft hier geen invloed op.
Aelmans Adviesgroep heeft Google geen toestemming gegeven om via Aelmans Adviesgroep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aelmans.com. Aelmans Adviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Aelmans Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Aelmans Adviesgroep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aelmans Adviesgroep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Aelmans Adviesgroep op via info@aelmans.com.
Aelmans.com ; tonnaer.nl ; tonnaer-praktijkacademie.nl ; pouderoyen.nl zijn websites van Aelmans Adviesgroep.
Aelmans Adviesgroep is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Kerkstraat 4 te 6367 JE Voerendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14075653
Telefoon: 045-5753255
E-mailadres: info@aelmans.com