Presentatie Omgevingswet, Gemeente Renswoude

Op 24 januari heeft Nico op de Laak een presentatie gegeven over de Omgevingswet tijdens een commissievergadering bij de gemeente Renswoude. Renswoude heeft Tonnaer opdracht gegeven voor het schrijven van een omgevingsvisie. Het schijven van een omgevingsvisie doen wij natuurlijk niet alleen maar samen met de gemeente en haar inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente.

De commissievergadering had tot doel om de raadsleden goed te informeren over de komende stelselherzieningen en de mogelijke gevolgen voor de gemeente. Het werd een informatieve en inspirerende avond voor de raadsleden. Na een introductie over de Omgevingswet en de aanstaande omgevingsvisie ontstond er dan ook een inspirerend gesprek. De belangrijkste vragen die naar voren kwamen hadden betrekking op:

  • Hoe gaan we dit proces inrichten als raad?
  • Hoe willen we gaan participeren met de inwoners van Renswoude?
  • Hoe gaan we onze buurgemeenten betrekken bij onze visie?
  • Welke onderwerpen dienen er zeker terug te komen in de visie?

Al met al een uitstekende start van het traject om te komen tot een integrale, maar vooral realistische, omgevingsvisie.