Plattelandswoning en luchtkwaliteit (annotatie F. Limpens-Cuijpers in Gemeentestem)

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een zogenoemde plattelandswoning als gevolg van het planologisch bijbehorende bedrijf toch moet worden beoordeeld (nr. 201306630/5/R3). Zo’n woning kan namelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van dit ‘eigen’ bedrijf. Dit in tegenstelling tot de bedoeling van de wetgever met de Wet plattelandswoningen. Hieronder vindt u de uitspraak met annotatie door mr. Francien Limpens- Cuijpers. Deze annotatie is verschenen in De Gemeentestem, afl. 7421, 2015/48.

Download deze annotatie