Verkavelingsplan
De ervaren stedenbouwkundigen van Tonnaer zijn gespecialiseerd in het opstellen van een verkavelingsplan. Vanuit een stedenbouwkundige visie worden op maat gemaakte schetsen gemaakt.

Lees meer over verkavelingsplan

Welstand
Een welstandsplan voor (delen) van de gemeente wordt door Tonnaer samen met u opgesteld en biedt een helder inzicht in de architectonische uitgangspunten van een gebied.

Lees meer over welstand

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan is een instrument voor het kwaliteitsbeheer van een bepaald gebied en gericht op het veilig stellen of verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Lees meer over beeldkwaliteitsplan

Ruimtelijke kwaliteit
Tonnaer vindt dat de bestaande en potentiele ruimtelijke kwaliteit van een gebied moet dienen als bouwsteen voor beleid op het gebied van stedenbouw en geeft u hierover graag advies.

Lees meer over ruimtelijke kwaliteit

Stedenbouwkundig plan
De stedenbouwkundige plannen die door de ontwerpers van Tonnaer Planologie en Stedenbouw worden opgesteld zoals visies, verkavelingen en inrichtingsschetsen blinken uit in helderheid en haalbaarheid.

Lees meer over stedenbouwkundig plan