Structuurvisie

In de Wet ruimtelijke ordening is voor overheden de verplichting opgenomen om voor hun grondgebied een structuurvisie op te stellen. Dit kan in één structuurvisie document voor het gehele grondgebied, maar ook in een structuurvisie voor een deelgebied of ruimtelijk aspect. Een structuurvisie is er dus in vele soorten en maten. Belangrijk is dan ook dat u als overheid van tevoren goed de kaders van de structuurvisie definieert. Daarbij kunt u diverse vragen stellen over het doel, de middelen en beleidsmatig bereik van de structuurvisie. Tonnaer kan u hiermee helpen, waardoor u voor uzelf scherp krijgt waar u als overheid naar toe wilt.

Communicatie speelt ook een belangrijk rol bij de totstandkoming van een structuurvisie. Tonnaer maakt gebruik van diverse analoge en digitale middelen om de communicatie zo helder en transparant mogelijk op te zetten. Daarbij moet u onder andere denken aan het maken en onderhouden van een interactieve website, het digitaal raadpleegbaar maken van diverse kaarten middels een online geo-viewer en het gebruiken van de juist taal / beeldmateriaal tijdens workshop sessies.

Structuurvisie van beleid naar een goede leefomgeving

Tonnaer hanteert een werkwijze waarbij er op een gestructureerde manier gewerkt wordt aan een heldere en breed gedragen structuurvisie. Bij het opstellen van de structuurvisie wordt gewerkt volgens een fasering die gebaseerd is op de volgende stappen:

  • Wat hebben we?
  • Wat willen we ?
  • Wat doen we?
  • Hoe doen we het?

Stap één staat voor een grondige inventarisatie centraal: wat vraagt de opdrachtgever en welke gegevens zijn aanwezig? Gedurende stap twee vindt er een grondige analyse plaats en worden keuzes gemaakt. Belangrijk is om in deze fase de ambities en doelstellingen helder te krijgen. In stap drie wordt vanuit de ambities de structuurvisie opgesteld, resulterend in een afgerond eindproduct, bestaande uit een structuurvisieverbeelding inclusief toelichting. De programma’s en projecten voortvloeiend uit de structuurvisie worden in stap vier nader beschreven in de realisatieparagraaf, inclusief een toetsing aan de Grondexploitatiewet op het aspect van financierbaarheid, kostenverhaal en eventueel wettelijk toegestane fondsheffing. Indien gewenst wordt tevens de basis geboden voor toepassing van het Voorkeursrecht gemeenten.

Tonnaer is uw partner bij het vervaardigen van uw structuurvisie

Tonnaer heeft veel ervaring met het maken van een structuurvisie, is uw professionele partner en kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • Sterke inhoudelijke of procesmatige projectleiders voor zowel naar burgers als bestuur
  • Innovatief meedenken aan toekomstgerichte oplossingen
  • Creëren van een gebruiksvriendelijk beleidsdocument
  • Actieve communicatie naar burgers, bedrijven en bestuurders

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de structuurvisie? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met Rilanna van Nuenen.