Bestemmingsplan

Het opstellen van een bestemmingsplan is specialistisch werk. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stellen eisen aan opstellen van een bestemmingsplan. Vooral het digitaliseren van een bestemmingsplan stelt hoge eisen aan het adviesbureau. Stedenbouwkundig bureau Tonnaer heeft de expertise en kunde in huis om inhoudelijk goede, duidelijke en heldere bestemmingsplan voor u op te stellen.

Tonnaer maakt een bestemmingsplan voor de overheid (gemeenten), maar ook voor ontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Steeds vaker vraagt een gemeente namelijk aan deze partijen om een bestemmingsplan aan te leveren. Vaak vraagt men daarbij ook om de aanvullende (milieu)onderzoeken te laten uitvoeren. Ook dat kunnen wij voor u verzorgen!

Welk soort bestemmingsplan heeft u nodig?

Er zijn veel typen te onderscheiden in een bestemmingsplan. Grote- en kleine bestemmingsplannen, gebiedsdekkende plannen, zogenaamde postzegelplannen voor bijvoorbeeld een klein gebied, plannen voor het buitengebied, plannen voor bedrijventerreinen, voor natuurgebieden, voor woningbouwlocaties enzovoort.

Ook wordt er verschil gemaakt in een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan en beheersplannen. Voor deze laatste categorie is de beheersverordening vaak een goed alternatief. Ontwikkelingsplannen worden meestal opgesteld om nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld woningbouw, centrumontwikkeling) mogelijk te maken. Op basis van deze plannen kan vergunning worden verleend voor een concreet bouwplan of stedenbouwkundige ontwikkeling.

Tonnaer is uw partner bij het maken van uw bestemmingsplan

Tonnaer heeft in de laatste jaren veel ervaring opgebouwd en maakte voor veel gemeenten al een gedegen bestemmingsplan. Ook het digitaliseren van een bestemmingsplan beheersen wij als geen ander. Onze bestemmingsplannen worden altijd vanuit een (gemeentelijke) standaard opgesteld. De plannen worden daarvoor toegesneden op het projectplan of de stedenbouwkundige ontwikkeling. Daarnaast kunnen wij u adviseren over alle andere zaken die met een bestemmingsplan verband houden zoals planschade, te volgen procedures, milieuaspecten en exploitatieplannen. Ook kunnen onze adviseurs u voorzien van passend juridisch advies bij de vaak complexe processen die vooraf gaan aan de vaststelling van een bestemmingsplan.

Wilt u meer weten over hoe Tonnaer u kan helpen met uw bestemmingsplan

Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten. Neem direct contact op met Bjorn Weekers hij zal u alles vertellen over het bestemmingsplan.