Participatie en communicatie via app

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht lanceert webapplicatie voor participatieprocessen.

Participatie en communicatie vormt een essentieel onderdeel van planologische procedures. Naast kennis van de inhoud van de (Omgevings-)wet, een goede ruimtelijke ordening en gemotiveerde besluitvorming neemt het belang van pro-actief communiceren en participeren toe. Een goed communicatie- en participatieproces verkleint de kans op zienswijzen, bezwaren en beroep en vergroot het draagvlak bij belanghebbenden. En tijd is geld.

Tonnaer ontvangt met regelmaat vragen over wat is nou een goed communicatie- en participatietraject. Deze vraag heeft altijd een maatwerk antwoord. Bij het doorvragen om het goede antwoord te kunnen geven blijkt dat bij bestuurders en ambtenaren behoefte aanwezig is om ook eens met ‘unusual suspects’ te communiceren en te participeren. Vaak zijn het namelijk de bekende gezichten die participeren en communiceren met de gemeente. “Ontvangen we dan altijd wel de juiste kritieken en reacties op bijvoorbeeld plannen van gemeente of marktpartijen?” is dan een veel gehoorde vraag. Tonnaer ontvangt ook signalen over participatiemoeheid: “Moeten we weer opdraven voor een avond met de gemeente?”.

Om een bredere doelgroep op een innovatieve manier te bereiken en daarmee ook een rijkere participatie oogst te creëren lanceert Tonnaer een web applicatie waarmee via de smartphone, tablet en pc gecommuniceerd en geparticipeerd kan worden bij ruimtelijke plannen en visietrajecten. Een eerste toepassing hiervan leidde tot een groot aantal reacties van andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren. Dit verrijkte het participatieproces met nieuwe en andere geluiden.