Overname Tonnaer Adviseurs Omgevingsrecht door Aelmans Adviesgroep

Omgevingsrecht is actueel, voortdurend in ontwikkeling en iedereen heeft ermee te maken. Om de klant nog beter van dienst te zijn, gaat Tonnaer vanaf 1 juni verder onder de vlag van de Aelmans Adviesgroep. De winst: één sterke partner voor opdrachtgevers in het publiek en privaat domein, op het gebied van omgevingsrecht, planologie, milieu en vormgeving.

De Aelmans Adviesgroep is al vele jaren expert in omgevingsrecht. Sinds 2013 zijn de specialisten van Pouderoyen Compagnons een zelfstandig onderdeel van de Aelmans Adviesgroep. De specialisten van Pouderoyen werken aan de realisatie van plannen, de verbetering en duurzame inrichting van de leefomgeving. Vanaf 1 juni 2018 doen ze dat samen met de collega’s van Tonnaer. Ook de Praktijkacademie Omgevingsrecht van Tonnaer gaat op in de nieuwe onderneming.

Uitdagend speelveld

Jo Aelmans: ‘De reden om sterk te investeren in omgevingsrecht is de toenemende complexiteit. Onze fysieke omgeving en de belangen van de stakeholders daarin zijn uitermate dynamisch. Onze opdrachtgevers bewegen zich in een complex en uitdagend speelveld. Dat vraagt om zeer gedegen kennis en advisering. Zeker de komende jaren, met de veranderingen die de nieuwe Omgevingswet brengt. Na de overname van Tonnaer zijn we één sterk bureau voor omgevingsrecht met specialistische diepgang en brede advisering voor publieke en private opdrachtgevers.’

Brede kennis

Planologen, planjuristen, milieudeskundigen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten: de bundeling van krachten zorgt voor een brede kennis over de volle breedte van de dienstverlening bij Pouderoyen. Prof. dr. Frans Tonnaer (67) blijft nog enkele jaren verbonden aan de nieuwe combinatie voor zuidoost Nederland met vestigingen in Voerendaal, Baexem, Nijmegen, Vught en Eindhoven.

Hoogwaardig advies

Kwaliteit blijft vooropstaan in het uitgebreide Pouderoyen. In de dienstverlening aan klanten verandert in praktisch opzicht niets. Bedrijven, particulieren en overheid zullen nog meer dan voorheen optimaal worden bediend door de verbreding en bundeling van hoogwaardige kennis.