Ruimtelijke onderbouwing voor het verlenen van een omgevingsvergunning

De gemeente kan een ruimtelijke onderbouwing verlangen indien een bouwplan c.q. ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan en deze wil toch medewerking verlenen aan het initiatief. Deze ruimtelijke onderbouwing dient, naast bijvoorbeeld de bouwtekeningen, toegevoegd te worden aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Tonnaer is uw professional voor het maken van een ruimtelijke onderbouwing

Tonnaer stelt voor u een goede ruimtelijke onderbouwing op en bepaalt (vaak in overleg met de gemeente) de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing. Wij onderhouden de contacten met de gemeente en zorgen voor de uitwisseling van noodzakelijke informatie. Daarnaast adviseren wij over onderzoeken die mogelijk uitgevoerd moeten worden voor het maken van de ruimtelijke onderbouwing. Tonnaer werkt hiervoor samen met een aantal onderzoeksbureaus en verzorgt desgewenst de begeleiding van de uitvoering van onderzoeken.

Verder kunnen wij u adviseren over alle andere zaken die met een ruimtelijke onderbouwing verband houden zoals planschade, te volgen procedures, milieu-aspecten en exploitatieplannen. Ook kunnen onze adviseurs u voorzien van passend juridisch advies bij de vaak complexe processen die aan ruimtelijke procedures zijn verbonden.

Wilt u meer te weten over de omgevingsvergunning of ruimtelijke onderbouwing?

Bent u geïnteresseerd in een ruimtelijke onderbouwing voor een omgevingsvergunning of wilt u meer weten over hoe u een omgevingsvergunning kan verkrijgen? Neem dan direct contact met ons op via info@tonnaer.nl of 040 – 257 1336.

Wellicht zijn de artikelen ‘Interessante uitspraak over kruimelgevallen-omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan’ en ‘De relatie tussen de omgevingsvergunning en het projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet’ ook voor u interessant.