Omgevingsrecht

Wij adviseren u op het brede terrein van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Natuurlijk over de toekomstige Omgevingswet, maar ook over de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en alle andere milieuwetgeving en het waterrecht. U kunt bij ons terecht voor alle uiteenlopende onderwerpen zoals handhaving, planschade, exploitatieovereenkomsten, omgevingsvergunningen en andere vergunningen. Wij kunnen u mondeling of schriftelijk adviseren, zorgen voor procesvertegenwoordiging, juristen of beleidsmedewerkers bij u detacheren en zorgen voor procesbegeleiding.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over de Omgevingswet en het omgevingsrecht. Maak vrijblijvend een afspraak via info@tonnaer.nl of bel ons direct op 040 – 257 1336.

Wellicht zijn de pagina’s ‘Veranderende maatschappij en veranderend omgevingsrecht’ en ‘Nieuw omgevingsrecht: geen bruidsschat voor gemeenten?’ ook voor u interessant.