Omgevingsplan

Nu al aan de slag met een omgevingsplan? Of voorsorteren op het omgevingsplan van de Omgevingswet? Wij kunnen u hierbij helpen, u adviseren, werkzaamheden volledig uit uw handen nemen, uw medewerkers opleiden.

Het traditionele proces waarin een gemeente een planologisch-stedenbouwkundig bureau inschakelt om een bestemmingsplan te maken, is lang niet altijd meer gewenst. Gemeenten kunnen en willen immers vaak zelf de regie houden of in ieder geval samen met een bureau een plan opstellen. Wij kunnen nog steeds al het werk uit uw handen nemen, maar vinden het vooral ook prettig om met u samen te werken en samen tot een goed plan te komen. Dit kan betekenen dat wij bij u op locatie samen met u komen werken, maar ook dat wij adviseren en slechts bepaalde werkzaamheden verrichten. Ons bureau kenmerkt zich door de brede deskundigheid op het gehele terrein van het omgevingsrecht. Wij hebben juristen, stedenbouwkundigen, planologen, tekenaars en digitaliseringsspecialisten in huis die kunnen werken in en adviseren over de volledige breedte van het integrale omgevingsplan.

Bestemmingsplannen actualiseren vooruitlopend op de Omgevingswet

Dat de Omgevingswet nog even op zich laat wachten en dat de actualiseringsplicht mogelijk afgeschaft wordt betekent niet dat er niet meer gewerkt wordt aan actualisering van bestemmingsplannen. De planologische regeling moet immers toch up to date zijn en nu al een omgevingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maken, is niet altijd gewenst. Wij adviseren u over de manier waarop u bij actualisatie van bestemmingsplannen al rekening kunt houden met de Omgevingswet. Wij hebben hiervoor de methode ‘slim actualiseren’ ontwikkeld.

Concreet aan de slag met een omgevingsplan

Via het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet kunt u na aanmelding bij het ministerie al concreet aan de slag met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Wij kunnen dit zo voor u opzetten dat dit bestemmingsplan al zoveel mogelijk wordt vormgegeven als een omgevingsplan. Andere opties zijn het maken van een fictief omgevingsplan als leer- en oefentraject of de voorbereidingen treffen voor een echt omgevingsplan.

Zie ook de publicaties ‘3 redenen om nu al te beginnen’ en ‘hoe maak je een omgevingsplan?’.

Incompany trainingen en workshops

Wij kunnen incompany een workshop verzorgen over het maken van een omgevingsplan en allerlei andere cursussen, trainingen en workshops over de Omgevingswet. Zie voor meer informatie: https://www.tonnaer-praktijkacademie.nl/

Vragen over de Omgevingswet en het omgevingsplan

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over de Omgevingswet en het omgevingsplan. Maak vrijblijvend een afspraak via info@tonnaer.nl of 040 – 257 1336.

Wellicht is de onze Ervaring met de Omgevingswet ook voor u interessant of kunt u onze referentieprojecten bekijken voor meer informatie over onze diensten.