Normaliseren zonder normen?

De Wet ruimtelijke ordening heeft het normale maatschappelijke risico in het planschaderecht geïntroduceerd. Dat wil kort samengevat zeggen dat als een bepaalde ontwikkeling ‘in de lijn der verwachtingen’ ligt, de schade dan geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening blijft. Daarvoor hoeft nog niet concreet bekend te zijn hoe en waar de betreffende algemene maatschappelijke ontwikkeling tot uiting zal komen en welk nadeel dit zal veroorzaken. Het wordt daardoor als het ware normaal om bepaalde schade te leiden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, normalisering van planschade dus. Met name de laatste tijd is veel jurisprudentie verschenen over het normale maatschappelijke risico bij planschade. Harde normen voor toepassing van het criterium worden hierin echter (nog?) niet gegeven. In het tijdschrift De Gemeentestem verschijnt binnenkort (afl. 7385) een publicatie van Armando Snijders en Francien Limpens over dit onderwerp, waarin wordt ingegaan op de recente jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de rechtspraktijk.