Afdeling bestuursrechtspraak stelt strengere eisen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning

Architect belanghebbende bij ontwikkelingen met betrekking tot het door hem ontworpen gebouw?

De Omgevingswet: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers. Over de late zegeningen van de economische crisis.