Frans Tonnaer in De Gemeentestem: Vlees op de botten van de Omgevingswet. Over de vier AMvB’s ter uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Een set omvangrijke documenten met vernieuwende tendensen.

Vlees op de botten van de Omgevingswet

 

In het tijdschrift De Gemeentestem verscheen onder deze titel onlangs een artikel van Frans Tonnaer over de voorpublicatie van de nieuwe uitvoeringsregels onder de Omgevingswet. Met het bekendmaken van deze vier ontwerp-AMvB’s is een belangrijke vervolgstap gezet in de totstandkoming van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. De publicatie van deze besluiten maakt onderdeel uit van een breder traject rond de invoering van de op 23 maart in het Staatsblad verschenen Omgevingswet. Er volgen nog een Invoeringswet en een Invoeringsbesluit en een viertal aanvullingswetten met bijbehorende besluiten. En natuurlijk vergt deze omvangrijke wetgevingsoperatie ook een uitgebreide implementatie waarmee intussen al een aanvang is gemaakt. Gelet op de omvang van deze besluiten kan men de vraag stellen of met de afslankoperatie van de afgelopen periode de zwaarlijvigheid van het Nederlandse omgevingsrecht voldoende is bestreden. In deze bijdrage schetst de auteur de context van deze besluiten en staat hij kort stil bij hun opzet en inhoud, met aandacht voor hun relevantie voor de gemeente. Hij sluit af met een nabeschouwing waarin hij pleit voor een routeplanner voor de gebruikers van deze besluiten en in het bijzonder aandacht vraagt voor de centrale rol van de specifieke zorgplichten.

Je leest het hele artikel hier! de-gemeentestem-vlees-op-de-botten-van-de-omgevingswet-frans-tonnaer-november-2016