Ministerie van IenM biedt mogelijkheid versnelde bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Als de gemeenteraad een bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, mag de bekendmaking van het vaststellingsbesluit pas na 6 weken daarna bekend worden gemaakt, zodat voor de provincie en het rijk nog een interventiemogelijkheid bestaat (reactieve aanwijzing). In een brief van 21 februari 2012 (kenmerk IENM/BSK-2012/15367) geeft het ministerie aan dat het Rijk instemt met vervroegde publicatie wanneer het ruimtelijke plan geen betrekking heeft op de door het ministerie benoemde rijksbelangen.