Nadeelcompensatie

Een burger of bedrijf kan nadeel ondervinden van een nieuw bestemmingsplan of ander ruimtelijk besluit van de overheid. Deze schade kan voor vergoeding in aanmerking komen in de vorm van een planschadevergoeding.

Daarmee is echter niet altijd alle schade gedekt. Overige schade als gevolg van besluiten van de overheid kan voor vergoeding in aanmerking komen in de vorm van nadeelcompensatie. Een burger of bedrijf kan bijvoorbeeld schade ondervinden van een verkeersbesluit, bijv. de afsluiting van een weg, of schade als gevolg van een tracébesluit waarmee mogelijk wordt gemaakt dat een nieuwe snelweg wordt aangelegd.

Kennis over nadeelcompensatie

In voorgaande gevallen bestaat de mogelijkheid tot vergoeding van deze schade door het indienen van een nadeelcompensatieclaim. Daarin kan dan de gestelde schade worden geclaimd, zoals waardedaling van de woning, omrijschade, of inkomensschade.

Nadeelcompensatie is een bijzonder rechtsgebied omdat het (nog) niet centraal in de wet is geregeld en met name in de rechtspraak is ontwikkeld. In de jurisprudentie zijn alle inhoudelijke en formele criteria ontwikkeld hoe een verzoek om nadeelcompensatie moet worden beoordeeld en welke schade wel voor vergoeding in aanmerking komt en welke niet. Advisering in nadeelcompensatie vereist dan ook een specifieke kennis van deze jurisprudentie.

Tonnaer biedt u de helpende hand bij nadeelcompensatie

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft alle kennis en ervaring in huis en kan u bijstaan in de advisering omtrent nadeelcompensatie. Daarbij kunt u denken aan:

  • het adviseren van burgers, bedrijven en overheden bij specifieke vragen over nadeelcompensatie zoals bijvoorbeeld een quick scan om te bezien of (het indienen van) een nadeelcompensatieclaim kans van slagen heeft;
  • het optreden als onafhankelijk schadebeoordelingscommissie voor de overheid;
  • het verrichten van second opinions voor burgers, bedrijven en overheden.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over nadeelcompensatie ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of bel met 040-2571336.