Handhaving

Handhaving toezicht is het toezicht houden op en het naleven van wetten en regelgeving. Een taak die de afgelopen jaren nadrukkelijk meer aandacht heeft gekregen en met de invoering van de Wabo steeds belangrijker is geworden. Waar handhaving toezicht in het verleden letterlijk gold als sluitstuk, wordt handhaving toezicht onder de Wabo gekoppeld aan begrippen als proactief, integraal, transparant en kwalitatief. Handhaven is verheven tot de kunst van het minimalisme. Met de beschikbare middelen een adequaat niveau van handhaving teozicht behalen. Een specialisme dat onze juristen tot in de puntjes beheersen.

Detachering van juridische handhavers via Tonnaer

Met vakspecialistische kennis en ervaring op het gebied van juridische handhaving en handhaving toezicht hebben onze juristen verschillende gemeenten bijgestaan in het vlottrekken of opzetten van de juridische handhaving. Wij hanteren daarbij een pragmatische aanpak als het mogelijk is, maar pakken juridisch door als dit noodzakelijk is. Handhaven is een echt specialisme geworden, omdat het vraagt om professionals met een grote vakinhoudelijke kennis en hoogwaardige manier van communiceren. De handhavingsjuristen van Tonnaer kunnen u bijstaan:

  • Opstellen handhavingsbeleid
  • Opstellen handhaving toezicht uitvoeringsprogramma
  • Monitoren van handhaving toezicht
  • Opstellen handhaving toezicht evaluaties
  • Opzetten grootschalig handhavingstraject
  • Begeleiden en adviseren bij complexe handhavingszaken
  • Ad-hoc advisering op handhavingszaken

Tonnaer staat u bij in eenvoudige en complexe handhavingszaken

Een uitdaging waar de professionals van Tonnaer u in bijstaan. Onze juristen zijn thuis in de meest recente wet- en regelgeving en jurisprudentie. Ook heeft Tonnaer de noodzakelijke vaardigheden en ervaring om uw organisatie met raad en daad bij te staan in de meest complexe handhavingstaken. Voor veel overheden hebben wij grootschalige handhavingstrajecten opgezet en begeleid daarbij moet u denken aan: handhaving recreatiewoningen, handhaving illegaal gebruik, etc.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze handhavingsjuristen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of bel met 040-2571336.