Advies wet ruimtelijke ordening
Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht heeft jarenlange ervaring in het adviseren van overheden, bedrijven en particulieren over uiteenlopende vraagstukken die gerelateerd zijn aan de Wet ruimtelijke ordening.
Advies wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Door onze ruime ervaring op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn wij in staat u hierin de ondersteuning te bieden die u nodig heeft.
Milieurecht
Een jurist van Tonnaer adviseert over uw vragen op het gebied van het milieurecht en wat u moet doen om de door u gewenste ontwikkelingen te kunnen ontplooien.
Waterrecht
Bij bepaalde activiteiten kunt u te maken krijgen met waterwetgeving. Een jurist van Tonnaer kan u adviseren over het waterrecht en wat u nodig zult hebben voor de te ontplooien activiteiten.

Natuurbeschermingsrecht
Het natuurbeschermingsrecht vormt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het bouwrecht, de ‘zachte’ kant van het omgevingsrecht, waar het gericht is op de bescherming van de natuurlijke omgeving.
Handhaving toezicht
De adviseurs van Tonnaer kunnen overheden ondersteunen bij al hun taken op het gebied van handhaving van de regels van het omgevingsrecht.

Lees meer over handhaving

Planschade
Naast advisering op het gebied van planschade in al haar facetten heeft Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht ook ruime ervaring op het gebied van advisering over verzoeken om nadeelcompensatie.

Lees meer over planschade

Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie is een bijzonder rechtsgebied. Tonnaer heeft alle kennis en ervaring in huis en kan u bijstaan in de advisering omtrent nadeelcompensatie.