Mediation

Het begrip mediation komt in de juridische praktijk steeds vaker voor, ook in het (ruimtelijke) bestuursrecht. Mediation is een manier om een conflict tussen  twee of meer partijen samen op te lossen, met behulp van een onafhankelijke professionele bemiddelaar.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Uit onderzoek en de juridische praktijk dat het toepassen van mediation als alternatieve manier van conflictoplossing veel voordelen heeft boven de traditionele manier in de vorm van een bezwaarschrift en vervolgens de weg naar de rechter. De juridische weg leidt vaak niet tot een bevredigende oplossing. Bovendien wordt dit traject vaak bewandeld bij geschillen die daar naar hun aard niet thuishoren. Denk bijvoorbeeld aan burenconflicten waarbij niet zozeer het onderwerp van het juridische geschil de oorzaak van het probleem is, als wel een (in het verleden) verstoorde burenrelatie. Door mediation worden verschillende en tegengestelde belangen van partijen tot elkaar gebracht. Partijen zijn gelijkwaardig aan elkaar en op basis daarvan kunnen zij zelf over hun belangen onderhandelen. Het doel is dan ook dat zij – onder begeleiding van een bekwaam mediator – zelf tot een oplossing komen; zij hebben zelf sturing op de inhoud van de oplossing van het probleem. Daarmee is deze oplossing bevredigend en heeft ze draagvlak van alle partijen. Verschillende gemeenten en andere overheden zijn hier al actief mee bezig. Ook wordt er een wet voorbereid die tot doel heeft om mediation in onder andere het bestuursrecht te bevorderen. Ons kantoor helpt zowel burgers, bedrijven als overheden in het mediation traject. Hierdoor kunnen we op dit specialistisch vlak mensen tot elkaar brengen

Wanneer is mediation mogelijk?

Het toepassen van mediation(vaardigheden) is mogelijk in verschillende stadia van het besluitvormingsproces. Denk bijvoorbeeld aan de zienswijzenfase. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er een bestemmingsplan wordt voorbereid waardoor burgers of bedrijven in de problemen komen of kunnen komen. Zienswijzen geven meestal weer dat een partij het niet eens is met het te nemen besluit. Hier is nog niet zozeer sprake van een conflict, als wel van een verschil in inzicht. Mediationvaardigheden kunnen in deze fase al worden toegepast om dit meningsverschil op te lossen en om juridische vervolgprocedures te voorkomen. Vervolgens is mediation toepasbaar na besluitvorming, in de bezwaar- of beroepsfase. Ook bij ingediende klachten kan mediation worden ingezet.

Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht en (pre) mediation

In onze manier van werken met oplossingsgerichte advisering worden de mediationvaardigheden en -technieken ook toegepast  ter voorkoming van escalatie en juridisering. Deze (pre)mediation vorm past in het proces van verbetering van onze dienstverlening, waarbij creatief gezocht wordt naar oplossingen in plaats van het vasthouden aan formele regels.

Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht en mediation

Ons kantoor adviseert zowel overheidsinstellingen als bedrijven en burger op het gebied van het bestuursrecht en specifiek het omgevingsrecht. Als geen ander weten wij daarom dat een juridische procedure voor geschilbeslechting vaak niet tot een bevredigende en duurzame oplossing leidt. Dat geldt vooral bij conflicten op dit rechtsgebied, waar vaak vele, tegenovergestelde belangen een rol spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat mediation de toekomst heeft, omdat dit eerder tot een echte en duurzame oplossing leidt; mensen  worden dichter tot elkaar gebracht. Ook bespaart het voorkomen van juridische procedures in de regel veel tijd en geld. Naast onze adviespraktijk dragen wij ook op deze manier bij aan duurzaam en omgevingsbewust handelen. Tonnaer staat voor een actieve rol in de conflictbemiddeling, waarbij u het volgende kunt verwachten:

  • Samen actief komen tot een oplossing
  • Oplopende emoties wegnemen en partijen daarin helpen
  • Hoge slagingskans
  • Geheimhouding
  • Informeel overleg met aandacht voor ieders belang

Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht en de Raad van Mediators

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn werken wij samen met de Raad van Mediators. Deze professionele organisatie staat voor deskundigheid en kwaliteit op het gebied van conflictoplossing. Onze mediator heeft de opleiding bij deze organisatie gevolgd en maakt nu – als gecertificeerd en geregistreerd mediator bij de Raad van Mediators – deel uit van een professioneel netwerk. Dit netwerk geniet een steeds toenemende mate van naamsbekendheid door het groeiend aantal erkende mediators in diverse regio’s van Nederland en België.

Heeft u dus een conflict met de overheid op het gebied van het bestuursrecht en/of het omgevingsrecht? Of wilt u zelf als overheid conflicten duurzaam oplossen, of in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces al mediation(vaardigheden) toepassen om juridische procedures te voorkomen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.