Is een woonark of woonschip een bouwwerk?

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 25 februari 2015 (nr. 201405559/1/R1) is ingegaan op het begrip ‘bouwwerk’ in de zin van de Wabo in relatie tot een woonark of woonschip. Uit de definities van de begrippen ‘woonark’ en ‘woonschip’ in het desbetreffende bestemmingsplan is de daarin opgenomen planregeling alleen van toepassing op woonschepen die geen bouwwerk zijn in de zin van de Wabo. Met een verwijzing naar de omstandigheden van het geval  (o.a het feit dat de woonark al lange tijd als woning functioneert) en de uitspraak van de Afdeling van 16 april 2014 (nr. 201306684/1/A1) wordt overwogen dat de desbetreffende woonark (toch) moet worden aangemerkt als bouwwerk. Met de in het bestemmingsplan opgenomen planregeling is de woonark niet als zodanig bestemd. Meer informatie over de Afdelingsuitspraak van 16 april 2014 en welke gevolgen deze uitspraak in de praktijk kan hebben, kunt u lezen een artikel in onze nieuwsbrief van september 2014, getiteld: “Woonboten als bouwwer:, wat betekent dat voor u?”.