Geslaagde expertisetafel over de toekomst van de omgeving en het landschap van de gemeente Voorst

In het Voorster Nieuws nummer 23 van woensdag 7 juni 2017 is onderstaand stuk gepubliceerd over hoe de gemeente in samenwerking met Tonnaer werkt aan het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie:

GEMEENTE VOORST – In de komende maanden werkt de gemeente Voorst aan het opstellen van een Ruimtelijke Toekomstvisie. Hoe willen de inwoners en de gemeente dat het leven in de gemeente Voorst er over 20 jaar uitziet? Hoe kunnen wij allemaal de kansen grijpen die de toekomst ons biedt? Waar kunnen we problemen voorkomen? Afgelopen donderdag is de gemeente Voorst in gesprek gegaan met een diverse groep aan professionals over de toekomst van de omgeving en het landschap van de gemeente Voorst.

Tijdens het voorstelrondje blijkt dat het overgrote deel van de professionals een hoge pet op heeft van de gemeente Voorst. Zoals één van de professionals doeltreffend zei: “De gemeente Voorst zit vol met schatten, maar de inwoners vinden het nog moeilijk om deze te verzilveren”. Na het voorstelrondje werd de groep in tweeën verdeeld en werd er met behulp van een zogenoemde SWOT-analyse gediscussieerd over diverse onderwerpen.

Er werd o.a. gediscussieerd over de A1 als visitekaartje, de discrepantie tussen de lusten en de lasten voor een landgoedeigenaar, het feit dat er nog steeds geen glasvezel is aangelegd in het buitengebied, het oprichten van een sloopfonds voor de oude schuren in het buitengebied, het oprichten van een stimuleringsfonds om de jeugd meer voorlichting te geven over de landbouw en natuur, het feit dat de agrarische sector steeds grootschaliger wordt en de invloed van de klimaatverandering op het waterbeheer. Doordat de professionals allemaal een ander belang hadden, was het een avond vol met interessante discussies.

Wilt u ook meepraten over de toekomst van de gemeente Voorst? Dat kan! De gemeente Voorst organiseert op 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij Brasserie Korderijnk en op 29 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij Brasserie Kriebelz openbare discussieavonden. Tijdens de discussieavonden presenteert de gemeente Voorst wat ze hebben opgehaald uit de expertisetafels en uit het traject met de denktank. De belangrijkste vraagstukken zullen die avond worden weergegeven en met u besproken worden. U kunt zich aanmelden voor de discussieavonden door een mail te sturen naar toekomstvisie@voorst.nl onder vermelding van uw naam en de datum van de discussieavond.