Experimenteren met het digitale omgevingsplan

Kent u de Demo van het omgevingsplan al? ROmagazine 9 (september 2015) geeft u een inkijk in deze proeftuin, gebaseerd op het omgevingsplan dat Tonnaer in samenwerking met de gemeente maakt voor Bussum.

bekijk ROmagazine 9