Evaluatie experiment flexibele bestemmingsplannen

In 2012 zijn zes gemeenten begonnen met het experiment ‘flexibele bestemmingsplannen’ onder begeleiding van Platform31. Dit experiment maakt het mogelijk af te wijken van diverse wettelijke bepalingen. De gedachte achter de flexibele plannen komt grotendeels overeen met het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet: ruimte bieden voor ontwikkelingen, vrijheid en vertrouwen geven aan burgers en initiatiefnemers, uitnodigen, faciliteren, benutten van kansen. Maarten Hoorn (Platform31), Karin Markerink (Gijs Heutink Advocaten) en Armando Snijders (Tonnaer) hebben dit experiment geëvalueerd. De resultaten daarvan zijn weergegeven in de publicatie ‘Ontwikkelingen uitnodigen met flexibiliteit’. Deze publicatie kan worden gedownload via:https://www.platform31.nl/publicaties/ontwikkelingen-uitnodigen-met-flexibiliteit.

In het ROmagazine van februari 2016 wordt ook aandacht besteed aan deze publicatie.