Een nieuwe directeur bij Tonnaer: Gert Peter Vos MSc MCD

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft dit jaar haar 20-jarig bestaan gevierd. Een mijlpaal voor een adviesbureau. Ik ben trots dat die mijlpaal dankzij de inzet van velen bereikt kon worden. Tijdens de goed bezochte Klantendag op 24 september 2015 heb ik uitgesproken dat er, vooral met het oog op de komende Omgevingswet, een mooie toekomst met uitdagende opdrachten en activiteiten voor ons in het verschiet ligt.

 

De afgelopen maanden zijn de nodige stappen gezet om onze organisatie  daarvoor gereed te maken. Eén van die stappen is de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur. Langs deze weg wil ik Gert Peter Vos aan u voorstellen. Gert Peter heeft zijn sporen  ruim verdiend op de diverse beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving en brengt een breed netwerk mee.

 

Gert Peter zal met ingang van 1 januari 2016 de algehele leiding van ons bedrijf op zich nemen en er voor zorgen dat Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht zich verder ontwikkelt als het toonaangevende bureau op het gebied van het omgevingsrecht en de gebiedsontwikkeling.

 

Ik zelf richt mij met ingang van 1 januari 2016 op de verdere uitbouw van de Praktijkacademie voor Omgevingsrecht. Uiteraard blijf ik betrokken bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht maar ik heb er het volste vertrouwen in dat Gert Peter er voor zorgt dat alle contacten met opdrachtgevers en relaties waarmee wij nauw samenwerken worden uitgebouwd en geïntensiveerd.

 

Graag  maak ik  van de gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken naar Nico op de Laak. Nico heeft als interim-directeur de afgelopen anderhalf jaar de directiewisseling begeleid en hij heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf een aantal nieuwe ontwikkelingen heeft ingezet die voor onze huidige en toekomstige relaties van belang zullen zijn. Nico op de Laak blijft aan ons bureau verbonden voor speciale opdrachten.

 

Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht ook de komende jaren de huidige gewaardeerde contacten met al onze relaties en zeker met u zal continueren en intensiveren zodat wij u ook in de toekomst optimaal van dienst kunnen zijn. Met de aanstelling van de nieuwe directeur ben ik er van overtuigd dat wij daar in zullen slagen.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Frans Tonnaer