Doorbreking voorzienbaarheid, bevestiging oude lijn in jurisprudentie

In een uitspraak van de Raad van State d.d. 29 februari 2012 is bevestigd dat bij het toetsen aan het criterium van de voorzienbaarheid uitsluitend moet worden gekeken naar het moment van aankoop van de onroerende zaak ten aanzien waarvan de schade zich heeft gemanifesteerd:

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 december 2011 in zaak nr. 201101503/1/H2), volgt zij in zaken als deze, waarin de vraag voorligt of de verzoeker ten tijde van de koop van de onroerende zaak planologische mogelijkheden heeft aanvaard en het geldende planologische regime nadien is gewijzigd, niet de uitspraak van 6 oktober 2004, maar de redenering die onder meer is gevolgd in de uitspraak van 16 december 2009, waarin is overwogen dat voor het antwoord op de vraag of een planologische verandering buiten het eigen perceel voor een aanvrager voorzienbaar was, alleen de planologische situatie ten tijde van de koop van het eigen perceel van belang is.

Met bovenstaande uitspraak wordt definitief afstand genomen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 20 juli 2011 (zaaknummer 201006920/1/H2), waarin werd bepaald dat voorzienbaarheid van een planologische wijziging kan worden doorbroken door een tussentijds gewijzigd planologisch regime.

Zie: Ab 29 februari 2012, 201107348/1/A2