Digitaliseren van een beheersverordening

Vorige maand heeft u in de Volkskrant en via onze site al kunnen lezen dat dat wanneer voor een bepaald gebied het bestemmingsplan niet meer geldig is, er geen leges gevorderd kunnen worden.

In het artikel van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht zijn handreikingen gegeven over de mogelijkheden bij actualisatie.

Eén daarvan is het maken van een beheersverordening. Deze heeft als voordeel dat er weinig voorbereiding nodig is en er geen procedure en beroepsmogelijkheid is. Het nadeel dat gegeven is heeft betrekking op de digitale raadplaagbaarheid. Zo kent een beheersverordening andere standaarden als bij bestemmingsplannen waardoor deze ook anders gevisualiseerd zal worden op ruimtelijkeplannen.nl.

Echter zijn er verschillende mogelijkheden om een beheersverordening te digitaliseren, zodat deze goed leesbaar en eenvoudig raadpleegbaar is.

Eenvoudige digitalisering

‘Pdf is toch ook analoog’

De verbeelding en teksten (regels en toelichting) worden als pdf gekoppeld aan een digitaal plangebied. Dit is redelijk vergelijkbaar met de wijze waarop veel gemeenten om gaan met een digitale structuurvisie. Dit betekent dat er geen interactieve raadpleegbaarheid kan plaatsvinden zoals dat wel mogelijk is bij een digitaal bestemmingsplan.

Voorbeeld eenvoudige digitale beheersverordening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII-2001

Beheersverordening Rivierovers Gemeente Papendrecht

Uitgebreide digitalisering

‘locatie gericht bevraagbaar’

De beheersverordening krijgt de vorm van een bestemmingsplan. Deze bestaat dan ook uit een digitale verbeelding en digitale regels, met een toelichting.

De beheersverordening wordt dan als één integraal en volledig raadpleegbaar plan opgesteld. Dit betekent dat het gehele plangebied is voorzien van besluitvlakken (bestemmingen) en besluitsubvlakken (aanduidingen). Dit betekent dat er vlakken aanwezig zijn met eigen informatie waarbij met een klik op het vlak de desbetreffende informatie opgevraagd kan worden.

Hiervan is het nadeel echter dat de verordening op de landelijke voorziening geen opmaak meekrijgt. De digitale kaart kent helaas geen kleuren, arceringen of lettertekens. We adviseren dan ook om bij de digitale kaart ook de analoge kaartbladen digitaal als pdf mee te nemen in de dataset. Hierdoor kan de burger of beleidsmedewerker alsnog in kleur bekijken wat er op welke locatie geldig is. Tegenwoordig zijn er ook viewers die beheersverordeningen kunnen visualiseren als een bestemmingsplan.

Voorbeeld uitgebreide digitale beheersverordening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0938.BHV03001-VG01

Beheersverordening Kernen Gemeente Meerssen

Varianten

Er zijn ook varianten mogelijk die liggen tussen de eenvoudige en uitgebreide digitale beheersverordening. Wilt u daar meer over weten? Of bent u benieuwd hoe een beheersverordening u kan helpen? U kunt ons bereiken via 040-257 13 36 of mail naar info@tonnaer.nl en wij zullen contact met u opnemen.

Wilt u meer lezen over beheersverordeningen verwijzen wij u naar het boek van Frans Tonnaer en Armando Snijders (De ruimtelijke beheersverordening) en naar diverse publicaties over de beheersverordening van onze hand in het Tijdschrift voor Bouwrecht en De Gemeentestem (Dynamische discussies over een statisch instrument TBR 2014/19, Planologie bedrijven met een verordening Gst. 2012/90, annotatie TBR 20123/142).