Geografische analyse en kaartmateriaal

Sinds de komst van de Google Maps, de smartphone en navigatiesystemen is er een kentering gekomen in de wijze waarop mensen geografische informatie benaderen en gebruiken. Informatie wordt steeds vaker en breeder omgezet naar begrijpelijke en overzichtelijke kaartjes.
Waar in het verleden veelal met lijsten (databases) aan gegevens werd gewerkt, is nu een digitale kaart van sterk in opkomst. Diverse gegevens worden via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor administratieve of beleidsdoeleinden gevisualiseerd. Dit betekent dat je bijvoorbeeld na een administratieve wijziging ook meteen via een plaatje kunt zien of zaken goed zijn ingevoerd, geanalyseerd of gemuteerd. Behalve dat het gebruik van GIS erg handig is voor het maken van nieuwe informatie (analyseren) is het ook erg handig voor het delen van de informatie met andere afdelingen binnen de overheidsorganisatie of klanten van het bedrijf die van dezelfde gegevens gebruik kunnen maken.

Kaarten zeggen meer dan cijfers en grafieken

GIS analyses worden door Tonnaer vervaardigd met het GIS pakket van ESRI. Hiermee kunnen wij diverse type gegevens importeren en analyseren. Als gegevens zelf nog geen eigen geografische informatie bevat zorgen wij er voor dat uw gegevens een plek in de ruimte krijgen. Hierdoor kunnen wij beeldende kaarten maken die gebruikt kunnen worden voor presentaties, onderzoeken of publicaties.

Mogelijke GIS analyse die wij u aan kunnen bieden:

 • Luchtfoto controles, t.o.v. oude foto’s of nieuwbouw controles t.b.v. handhaving;
 • Analyse onderzoek planologisch beleid ten opzichte van BAG, KvK en andere interne gegevens;
 • Inzichtelijk maken geografische ligging klanten en concurrenten;
 • Grondwaarde heatmap (o.a. WOZ gegevens), leegstandkaart of vergunningenkaart;
 • Locatieanalyses voor bijv. afstand en reistijd onderzoek;
 • Omgevingsmonitor voor diverse omgevingsaspecten zoals bodem, geluid of veiligheid.

Naast het analyseren van gegevens kunnen wij het kaartmateriaal een extra fijne opmaak geven door het te bewerken in speciale illustratie pakketten. Zeker voor kaartmateriaal dat gebruikt wordt in publicaties kan dit van enorme meerwaarde zijn.

Tonnaer Digitale informatie brengt uw gegevens tot leven

De GIS specialisten van Tonnaer kunnen uw gegevens koppelen aan allerlei andere geografische gegevens zoals adressen van de Basisregistratie Adressen en gebouwen. Hierdoor wordt al snel inzichtelijk wat de relatie is met uw gegevens en de buitenwereld. Wij bieden u snelle service en kunnen u helpen met:

 • Cijfers en factsheets omzetten in heldere kaarten;
 • Koppelen van eigen ruwe gegevens aan een kaart;
 • Gratis gebruik van diverse ondergronden voor kaartmateriaal;
 • Professioneel geografisch databasebeheer;
 • Kaarten in te lezen en/of beschikbaar te stellen via ‘the cloud’ of onze Geografische viewer.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over GIS analyse of GIS kaarten van Tonnaer ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.