Digitale welstand

Het digitaliseren van een welstandnota is niet nieuw. Al enkele jaren zijn diverse gemeenten en de federatie Welstand bezig om een eenduidige manier te vinden om de welstandsnota digitaal raadpleegbaar te krijgen. Op internet zijn voorbeelden te vinden van gemeente die met wisselend succes hun nota raadpleegbaar hebben gemaakt. Om het gebruik van digitale welstand te vergroten heeft de federatie welstand `Transparant welstandsbeleid` in het leven geroepen. Een verbetering van het imago en de praktijk van welstand heeft een aanzienlijk positief effect op de relatie van het gemeentebestuur met burgers.

Mogelijkheden voor digitale welstand

Tot het moment dat de rijksoverheid besluit dat alle welstandsnota’s via IMWE2008 en de bijbehorende landelijke voorziening verplicht vervaardigd en gebruikt moeten worden, zijn er drie goede mogelijkheden om aan digitale welstand te voldoen:

  • De welstandsnota coderen en opzetten als een digitale structuurvisie.

Groot voordeel van een dergelijke opzet is dat de welstandnota ook via RO-Online (ruimtelijkeplannen.nl) raadpleegbaar wordt. Hierdoor kunt u naast de bestemmingsplannen de burgers ook voor de welstandnota verwijzen naar ruimtelijkeplannen.nl. De raadpleegbaarheid geschiedt op dezelfde wijze als voor een structuurvisie, echter zullen de html-bestanden dusdanig worden ingericht dat bijvoorbeeld de sneltoetscriteria als eerste in beeld komen.

  • De welstandsnota raadpleegbaar via geo-webviewer.

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht heeft alle hard- en software in huis om een welstandsnota op iedere gewenste wijze raadpleegbaar te maken via internet. Hiervoor wordt een in CAD getekende welstandkaart met behulp van GIS aanklikbaar en raadpleegbaar gemaakt. Deze GIS kaart kan daarna via onze GIS-webviewer gekoppeld worden aan de eigen gemeentelijke website. De burgers kunnen op de eigen gemeentelijke website via het kaartbeeld toegang krijgen tot de welstandnota.

  • De welstandsnota voorbereiden en coderen als IMWE2008

Inmiddels zijn er software pakketten beschikbaar waarmee een digitale welstandskaart volgens het IMWE2008 model gecodeerd kan worden. Met behulp van deze applicatie is het mogelijk de CAD-tekening te exporteren naar een IMWE gml bestand. De CAD-tekening kan al voor dat moment vlakgericht gemaakt worden en er wordt dan ook rekening gehouden met de verschillende type objecten. Wij leveren u dan een origineel IMWE2008 GML met digitale planteksten.

Uw welstand digitaal voor burgers en bedrijven

De digitale specialisten van Tonnaer kunnen zowel de bestaande als nieuwe welstandsnota voor u digitaliseren. Wij bieden u kennis van zaken en creativiteit. Bij digitale welstand:

 • adviseren wij u bij het schrijven voor een digitale welstandskaart;
 • maken wij voor u de welstandskaart ook in Adobe Illustrator op;
 • zetten wij de teksten om naar digitale teksten middels Dezta Plan;
 • leveren wij zowel het cad bestand, in diverse formaten, als ook het gml;
 • kunnen wij uw welstand digitaal raadpleegbaar maken via onze Geografische viewer.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over digitale welstand ? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie telefonisch contact op met ons via 040 – 257 1336.