De ruimtelijke beheersverordening

Tweede druk van het boek “De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend instrument” is verschenen

In oktober 2012 verscheen de eerste druk van het boek “De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend instrument”, geschreven door Frans Tonnaer en Armando Snijders. In dit boek worden vele aspecten rondom de beheersverordening belicht, zoals het begrip ‘ruimtelijke ontwikkeling’, de toepassingsmogelijkheden, inhoud en vormgeving van de verordening, procedurele aspecten en rechtsgevolgen. Inmiddels is de tweede druk van dit boek verschenen. In deze tweede druk worden onder andere de eerste praktijkervaringen over de beheersverordening behandeld, zijn voorbeelden uit de praktijk verwerkt en wordt vooruitgelopen op de komende Omgevingswet. Het boek is te bestellen bij de uitgever Berghauser Pont Publishing (www.berghauserpont.nl). Meer informatie over de beheersverordening kunt u ook vinden op de websitewww.beheersverordeningen.nl, of door contact met ons op te nemen.