De Omgevingswet in de startblokken op lokaal niveau

Expertmeeting Omgevingswet  19 januari 2017 13.00 u – 16.30 u Hotel Van der Valk Assen

In de nieuwe Omgevingswet wordt het belangrijker dan ooit om intensief samen te werken met specialisten op de diverse deelgebieden. Dat betekent dat een basiskennis moet worden opgedaan op alle vlakken die raakpunten hebben met de Omgevingswet. Maandag® Groningen en Tonnaer Praktijkacademie Omgevingsrecht geven het goede voorbeeld op het gebied van samenwerking en organiseren op donderdag 19 januari 2017 van 13.00 u – 16.30 u gezamenlijk een inspirerende expertmeeting over de komende Omgevingswet. Een middag met veel interactie en met name praktische handreikingen om het werken met de nieuwe Omgevingswet verder vorm te geven.

Veel gemeenten zijn al bezig met de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet en het implementeren ervan in de dagelijkse praktijk. Alhoewel de nieuwe wet pas formeel medio 2019 van kracht wordt is het algemene beeld bij veel overheidsorganisaties dat nu al met de implementatie gestart kan worden. Omgevingsgericht werken kan vandaag de dag al in praktijk gebracht worden op basis van de huidige wetgeving. Tegelijkertijd leven er veel vragen en zoeken gemeenten naar voorbeelden, best-practices en handreikingen.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten wordt geschetst hoe de komende veranderingen slim én effectief in kaart gebracht kunnen worden. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuwe integrale Omgevingsvisie of het concreet uitvoeren van de impactanalyse; er zijn al voldoende ervaringen mee opgedaan om die zinvol over te kunnen dragen.

Tonnaer Praktijkacademie voor Omgevingsrecht heeft  een interactief programma opgesteld waarin de belangrijkste vragen die vandaag de dag leven zijn verwerkt. Uiteraard is hierbij de input vanuit de zaal van groot belang!

Het programma 19 januari 2017 ziet er als volgt uit:

13.00 uur Ontvangst met koffie
13.30 uur Welkomstwoord
13.35 uur De Omgevingswet in vogelvlucht

Gert Peter Vos MSc MCD

De 4e Decentralisatie oftewel een omvangrijk en complex wetgevingstraject. In vogelvlucht worden de doelen en de hoofdlijn van de wet geschetst. Een beknopt geheugensteuntje als start voor de middag. Of met andere woorden: de kern van de uitdaging.

13.45 uur De kerninstrumenten in onderlinge samenhang

Ir. Nico op de Laak

De Omgevingswet biedt een nieuw instrumentarium.   Maar is dat allemaal wel zo nieuw? Welke instrumenten worden door de nieuwe wet aangereikt en hoe verhouden die instrumenten zich tot elkaar. Niet onbelangrijk: hoe is het met de bestuurlijke bevoegdheden?

14.15 uur Was-wordt: vooruitlopen, gelijk opgaan of afwachten

Mr. Armando Snijders

De wet gaat pas medio 2019 in. Een vraag die in elke gemeente speelt is op welk moment de gemeente aan de slag moet of kan met de nieuwe wet. Inmiddels zijn er al 80 proefprojecten waarmee verschillende gemeenten vooruit lopen. Daar tegenover kan het een bewuste keuze zijn om toch nog even af te wachten.

15.00 uur Pauze
15.20 uur Werken met de Omgevingswet

Ir. Nico op de Laak

“Cultuuromslag moet” en “Andere ruimteambtenaar nodig” zijn uitspraken die met enige regelmaat gedaan worden. Middels een interactieve aanpak neemt Nico op de Laak de aanwezigen mee om de verschillende uitspraken in het juiste perspectief te zetten en te vertalen naar slimme handreikingen.

15.50 uur Op weg naar een geslaagde implementatie

Ir. Nico op de Laak

Veranderingen moeten in goede banen geleid worden. Dat geldt ook voor de implementatie van de Omgevingswet. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in de belangrijkste stappen in een implementatietraject. Met een inzicht in faal- en met name succesfactoren.

16.20 uur Terugblik op de middag
16.30 uur Napraten

Nog even een hapje en een drankje om met elkaar in een informele setting contacten aan te halen en te hernieuwen

Wie zijn de sprekers?

  • Gert Peter Vos MSc MCD: Directeur en senior procesmanager bij Tonnaer. Gert Peter heeft een stevige ervaring met gebieds- en locatieontwikkeling en complexe processen in het fysieke domein.

  • Mr. Armando Snijders: senior jurist. Armando begeleidt op dit moment een groot aantal gemeenten op verschillende onderdelen van de komende Omgevingswet (Omgevingsvisie, Omgevingsplan c.a.). Daarnaast is hij vaste adviseur van het Ministerie van I & M inzake pilotprojecten Omgevingswet. Armando verzorgt publicaties en lezingen waarbij het accent op de (complexe) juridische aspecten van de Omgevingswet ligt.

  • Ir. Nico op de Laak: planoloog en organisatieadviseur. Nico is betrokken bij een aantal implementatietrajecten Omgevingswet bij diverse gemeenten. Daarnaast heeft hij een langjarige ervaring op het vlak van visieontwikkeling en organisatieadvies inclusief het begeleiden van cultuurveranderingen. Nico geeft regelmatig lezingen en workshops over de impact van de Omgevingswet op de organisatie.

Voor wie is deze expert meeting?        

Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor bestuurders, leidinggevenden en beleidsadviseurs in het fysieke domein bij gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast worden ook leidinggevenden en beleidsadviseurs bij onder meer omgevingsdiensten geattendeerd op deze bijeenkomst.

Waar en wanneer is de inspiratiemiddag?

Hotel van der Valk Assen

Balkenweg 1

9405 CC Assen

19 januari 2017 13.00 u – 16.30 u

Aanmelden

Schrijf u gemakkelijk in via een email naar praktijkacademie@tonnaer.nl. Komt u er zelf niet uit of heeft u vragen over het inschrijven? Ook dan kunt u een email sturen naar praktijkacademie@tonnaer.nl of bellen naar: 040-2571336.

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot twee weken voor aanvang van het event, dan is dat kosteloos. Meldt u zich binnen genoemde twee weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.