De Omgevingswet en marktpartijen, What’s in it for me?

In 2019 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht en werkelijk iedereen krijgt ermee te maken. Op dit moment werken veel gemeenten al volgens de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Maar wat verandert er eigenlijk voor de marktpartijen? Het thema omgevingswet is binnen deze sector nog lang niet overal bekend, toch kunnen ook zij niet achterblijven.

Binnen deze nieuwe wet krijgt de initiatiefnemer een belangrijke plek. De wet beoogt namelijk dat er meer ruimte moet zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, door vermindering van regeldruk. Het moet daarom voor initiatiefnemers gemakkelijker worden om te komen tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Goed nieuws dus voor de marktpartijen maar hoe gaat dat straks in de praktijk werken? Hoe kunnen marktpartijen de Omgevingswet straks inzetten om meer waarde te halen uit uw project?

Om eens te polsen wat er leeft bij marktpartijen geven Elba-Rec, De Heeren van 100 en Tonnaer antwoord op deze vragen tijdens een praktijkbijeenkomst Omgevingswet. Frans Tonnaer, Gert-Peter Vos (Tonnaer) en Harry van Noorden (Thunnissen) zijn de sprekers en zij zullen de genodigden o.a. meer vertellen over: de rol van de initiatiefnemer, onderhandelingsplanologie, van reactief toetsen naar proactief samenwerken en onderhandelen met ambtenaren: zo doe je dat. De bijeenkomst is ondertussen volgeboekt maar Elba-Rec, De Heeren van 100 en Tonnaer zijn voornemens meer praktijkbijeenkomsten voor marktpartijen te gaan organiseren, wordt dus vervolgd!