Column Frans Tonnaer: programmatische aanpak in het omgevingsrecht

Het huidige omgevingsrecht kent voor een beperkt aantal aspecten al de mogelijkheid om met toepassing van een programmatische aanpak ontwikkelingen mogelijk te maken die als zodanig niet binnen de daarvoor geldende wetgeving passen. In samenhang met andere plannen of met maatregelen in de omgeving – een programma – kan het doel van die wetgeving wel worden bereikt. Op dit moment bestaat er al een programma op het gebied van stikstof en luchtkwaliteit. In de komende Omgevingswet wordt dit uitgebreid met een generieke regeling hieromtrent. Frans Tonnaer gaat hier in zijn column voor de Open Universiteit dieper op in. Klik op onderstaande link voor de column van Frans Tonnaer. https://www.ou.nl/web/rechtswetenschappen/geregeld-beter-of-beter-geregeld