Brief directiewisselingen bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht bestaat dit jaar 20 jaar. Het is een mijlpaal in onze historie die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Het jaar 2015 is naast lustrumjaar ook het jaar van de veranderingen in de directie. Met deze brief wil ik u daarover informeren.

 

Tot een aantal maanden geleden bestond het directieteam van ons bureau uit drie personen: Frits Peeters, Hans van Zitteren en Nico op de Laak. Nico op de Laak nam een deel van mijn taken over waardoor ik mij meer kon richten op onderzoek en op de ontwikkeling van een professioneel programma omgevingsrecht bij de Open Universiteit. Een besluit om daar mijn focus te leggen was al een aantal jaren geleden genomen.

 

Inmiddels hebben wij node afscheid moeten nemen van Frits Peeters. Frits is in 2013 ziek geworden en de situatie heeft zich dusdanig ontwikkeld dat de terugkeer in een directiefunctie niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De taken van Frits zijn binnen de directie overgenomen.

 

Vervolgens heeft Hans van Zitteren aangegeven zijn carrière per 1 juli buiten ons bedrijf te willen voortzetten. Een besluit dat ik alleen maar kan respecteren, alhoewel ik het tegelijkertijd betreur dat hij ons bedrijf gaat verlaten. Hans van Zitteren is, net zoals Frits Peeters, waardevol geweest voor het bedrijf en wij zijn hen voor hun inzet in de afgelopen moeilijke periode veel dank verschuldigd.

 

Gelet op de ontwikkelingen in de markt is de taakverdeling binnen Tonnaer aangepast waardoor het bureau door een eenhoofdige directie kan worden aangestuurd. Nico op de Laak was voor een korte periode aangetrokken als interim-directeur. Gezien alle ontwikkelingen heb ik Nico gevraagd nog even aan te blijven tot het moment waarop de nieuwe directeur in dienst treedt. De vacature is inmiddels opengesteld en een aantal kandidaten heeft zich al gemeld. Ik verwacht dat ik binnen niet al te lange tijd de nieuwe directeur aan u kan voorstellen.

 

Met deze wisselingen in de directie breekt een nieuwe periode voor Tonnaer aan. En ik heb alle vertrouwen dat ook die periode succesvol zal zijn. Ik ben er van overtuigd dat de dienstverlening die u van ons gewend bent zonder meer gecontinueerd wordt en waar nodig in overleg met u wordt uitgebouwd. Daarbij wil ik benadrukken dat ik als eigenaar aan het bedrijf verbonden blijf en mij met name zal focussen op het ontwikkelen van nieuwe producten en in het bijzonder het doorontwikkelen van de expertise op het vlak van het omgevingsrecht.

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben over onze dienstverlening en de samenwerking de komende tijd: Stel ze gerust. Het ligt voor de hand om dat in eerste instantie via de mail te doen. Maar het persoonlijke contact, één van de sterke punten van ons bureau,  is vaak nog beter. Een afspraak met mij of met Nico op de Laak is altijd te maken. Dan kunt u het best contact opnemen met het Bedrijfsbureau. Zij plannen graag een afspraak met u in: Bedrijfsbureau@tonnaer.nl.

 

Met vriendelijke groet,Frans Tonnaer, algemeen directeur.