Bij keuze van (planschade) adviseur komt aan het bestuursorgaan een ruime discretionaire ruimte toe

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 22 februari 2012) overwogen dat een bestuursorgaan een ruime discretionaire ruimte heeft bij de keuze van een (planschade) adviseur. Op grond van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht mag het college van burgemeester en wethouders ter motivering van een besluit volstaan met een verwijzing naar een met het oog op dat besluit uitgebracht advies, indien het advies zelf de motivering bevat en van het advies kennis is of wordt gegeven. Het college komt verder bij de keuze van een adviseur een ruime discretionaire marge toe.

Zie: Ab 22 februari 2012, 201105086/1/A2