Bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing?

U wilt iets gaan ontwikkelen en de gemeente heeft aangegeven medewerking te willen verlenen. Vaak wordt dan een keuze geboden: u dient zelf een ruimtelijke onderbouwing of een bestemmingsplan te laten opstellen. Hoe maakt u die keuze?

Een ruimtelijke onderbouwing gaat deel uitmaken van een aanvraag omgevingsvergunning en is precies ‘op maat’ voor het plan waarvoor u vergunning gaat aanvragen. Een bestemmingsplan biedt meer flexibiliteit en kan meer ruimte geven om later nog aanpassingen of uitbreidingen te kunnen realiseren. Wanneer bijvoorbeeld het ontwerp voor een nieuw te bouwen woning nog niet geheel klaar is, kan een bestemmingsplan een betere optie zijn. Daar staat dan wel tegenover dat de doorlooptijd tot u daadwerkelijk kunt gaan bouwen langer kan zijn, omdat na de bestemmingsplanprocedure alsnog een vergunningprocedure volgt en er in beide procedures voor bezwaarmakers mogelijkheden zijn om zich tegen uw plan te verzetten. Ook het kostenaspect speelt een rol. Een bestemmingsplan bestaat behalve uit een toelichting (in feite ook een ruimtelijke onderbouwing) ook uit een set regels en een verbeelding (kaart) waardoor de kosten veelal hoger zijn dan de kosten voor een ruimtelijke onderbouwing. Bovendien rekent een gemeente voor een bestemmingsplanprocedure vaak hogere leges.

Wilt u meer weten wat voor u de beste keuze is?

Heeft u een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing nodig of wilt u weten wat voor u de beste keuze is? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze specialisten via 040-257 1336. U kunt met uw vragen onder andere terecht bij Bjorn Weekers.

Wellicht zijn de pagina’s ‘Bestemmingsplan’ of ‘Ruimtelijke onderbouwing’ ook voor u interessant.