‘Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, achtste tranche’

Op 20 september 2014 trad het ‘Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, achtste tranche’ in werking. Door dit wijzigingsbesluit zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd. Het betreft onder meer het Omgevingsplan Bussum, het Omgevingsplan Oldenzaal en de Omgevingsvisie Meerssen. Projecten waarbij Tonnaer als adviseur betrokken is.